Đăng Nhập

Đăng Ký

247hangtot@gmail.com

HOTLINE

GIỜ HOẠT ĐỘNG

0522408400

08:30 am - 05:30pm

Bồi thường

Kết quả xử lý khiếu nại về vận chuyển sẽ được HANGNHAPKHAU247 thông báo trực tiếp cho Người Dùng kèm theo thông tin về mức bồi thường (nếu có).
Nếu quá trình xử lý khiếu nại và điều tra của Shopee về lỗi vận chuyển cho thấy thiệt hại gặp phải không hoàn toàn do lỗi của đơn vị vận chuyển mà do Người Dùng đã không tuân theo các điều kiện cấm/hạn chế hỗ trợ vận chuyển hoặc các hướng dẫn đã được nêu ra trong Chính Sách này, thì HANGNHAPKHAU247 có quyền từ chối bồi thường các thiệt hại này.
Trường hợp hàng hóa bị Cơ quan quản lý thị trường hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu giữ do không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, HANGNHAPKHAU247 sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường.

Lưu ý: Để được bồi thường, Người Bán cần phải cung cấp Hóa đơn hợp pháp của (các) sản phẩm có trong đơn hàng (Hóa đơn chứng minh giá trị pháp lý của hàng hóa).Trong trường hợp Người Bán không cung cấp được Hóa đơn hợp lệ của sản phẩm, mức bồi thường là 4 lần cước phí vận chuyển của đơn hàng.
Trong mọi trường hợp, khoản tiền bồi thường sẽ không vượt quá giá bán sản phẩm mà Người Bán đã niêm yết trên website và/hoặc Ứng dụng HANGNHAPKHAU247 tại thời điểm Người Mua đặt hàng. Shopee có quyền từ chối bồi thường cho Người Bán nếu Người Bán gửi hàng hóa sai khác so với nội dung sản phẩm đã đăng ký trong đơn hàng.

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Địa chỉ:

45 Tân Sơn, Tân Bình, TP. HCM

Email:

247hangtot@gmail.com

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Đổi Trả

Chính sách hoàn tiền